Registracija blagovne znamke v Sloveniji je zelo pomembna

Registracija blagovne znamke v Sloveniji je postopek, ki ga opravijo vsa na novoustanovljena podjetja, ki si želijo zaščititi svoj izdelek ali pa storitev.

Registracija blagovne znamke v Sloveniji poteka v treh korakih. Najprej je potrebno preveriti ali je blagovno znamko možno registrirati. Torej moramo preveriti ali naša blagovna znamka izpolnjuje vse pogoje za registracijo in ali že oziroma še ne obstaja nam enaka ali podobna znamka. Ko preverimo vse te podatke, se moramo odločiti na katerem območju oziroma v katerih državah bomo našo znamko registrirali. Naslednji nujen korak je ta, da se odločimo kateri izdelek oziroma našo storitev bo registrirana znamka varovala. Na koncu pa pripravimo vse potrebne papirje in vložimo prijavo za registracijo znamke.

Registracija blagovne znamke v Sloveniji se nadaljuje tako, da bo urad, na katerem smo vložili papirje, preveril vsebino naše prijave in jo bo nato objavo objavil. Na našo objavo bomo lahko dobili ugovor s strani ostalih podjetjih ali oseb, ki že imajo podoben ali enak izdelek oziroma storitev.

Patenti v Sloveniji je pogost vnos v internetni brskalnik

Patenti v Sloveniji so pomembni za vsak nov izdelek na trgu. Če smo razvili izdelek, za katerega smo prepričani, da ga ni razvil še nobeden, ga lahko poizkušamo patentirati. Proizvod lahko patentiramo samo, če je nov in že ni bil nikjer prej odkrit, če je industrijsko uporabljiv, kar pomeni, da ga je mogoče fizično izdelati.

Patenti v Sloveniji niso vedno enostavni za pridobitev. Preden se odločimo za patentiranje našega izdelka, se moramo pred tem dobro posvetovati s patentnim zastopnikom. Dobro moramo razmisliti ali resnično potrebujemo patent ali lahko našo intelektualno lastnino tudi drugače zavarujemo. Preveriti moramo kakšne stroške bomo imeli s patentiranjem našega izdelka. Torej moramo biti prepričani, da nam bo naš izum prinašal dobiček. Vse potrebne informacije o patentiranju, lahko dobimo na internetu.