Poslovno svetovanje podjetjem omogoča, da so na trgu vseskozi konkurenčni

Vsako podjetje oziroma podjetnik, ki si želi na trgu obstati dolgoročno, mora biti na trgu edinstven. Svoje izdelke oziroma storitve mora nenehno izboljševati in biti vedno korak pred konkurenco, saj to pomeni sam obstoj na trgu. Na trgu je konkurenca zares ogromna in če je podjetje neprevidno, lahko hitro izpade iz konkurence in ga ostala podjetja povozijo.

Poslovno svetovanje tako predstavlja rešitev za vsako podjetje, saj le tem omogoča, da so na trgu vseskozi konkurenčni. Samo svetovanje podjetje usmerja pri uresničevanju poslovnih projektov in pri reševanju poslovnih težav. Svetovanje nudi tudi informacije, katere prinašajo to, da bo podjetje v prednosti pred ostalimi konkurenčnimi podjetji. Zelo pomembno je tudi, da ima vsako podjetje poslovni načrt, katerega se mora striktno držati.

Poslovno svetovanje samemu podjetju prinese dodano vrednost, saj svetovanje nudi različne rešitve, saj se vsa podjetja nenehno srečujejo z raznimi težavami. Svetovanje pa poskrbi tudi za to, da bomo sledili poslovnemu cilju in do njega tudi uspešno prišli.

Insolventnost podjetja pomeni, da je podjetje dalj časa plačilno nesposobno

Vsa podjetja se na trgu borijo za to, da bi ustvarjala čim večji prihodek. Visok prihodek pomeni, da se podjetje lahko neprestano razvija in je tako na trgu ves čas konkurenčno. Prihodki pa morajo biti tudi dovolj visoki, da lahko podjetje pokrije vse stroške, ki nastajajo.

Insolventnost podjetja predstavlja finančno stanje, v katerem je zaradi plačilne nesposobnosti ogrožen obstoj podjetja. To pa zato, ker podjetje ne more plačevati računov, do tega pa pride najbolj pogosto prav zaradi pomanjkanja kapitala, torej da podjetje nima dovolj prihodkov, kater bi jim omogočali kritje vseh teh računov.

Insolventnost podjetja pomeni tudi to, da podjetje po razglasitvi insolventnosti ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati obveznosti, razen tistih, ki so za samo poslovanje in preživetje podjetja najnujnejše. V slovenskem pravnem redu obstajata dva insolventna postopka in sicer prisilna poravnava ter stečajni postopek.