Postopek pridobitve vozniškega izpita

V današnjem času pomeni vozniški izpit veliko več, kot le zmožnost upravljanja vozila kategorije B in ostalih kategorij vozil. Za mnoge mlade ljudi, ki živijo v nekoliko bolj zakotnih vaseh, je vozniški izpit praktično edina možnost povezave s svetom. Javni promet deluje na zadovoljivi frekvenci le v večjih mestih in njihovi okolici oziroma tam, kjer infrastruktura in število ljudi to omogočata. V manjših vaseh pa je za kakršno koli povezovanje s svetom nujna vožnja z avtomobilom, za katerega seveda potrebujemo izpit.

Opravljanje vozniškega izpita za mlade voznike poteka v več fazah, odvisno od starosti in želja uporabnikov. Končni izpit lahko vsak kandidat opravi šele takrat, ko dopolni 18 let. Dodatni program, ki se imenuje varna vožnja, pa se mora opraviti do 20 leta starosti. Že prej pa se lahko začnejo učne ure vožnje, seveda pa tudi teoretična priprava na izpit. Za večino ljudi se tako teoretična priprava začne okoli tretjega letnika srednje šole, ko večina učencev dopolni 17 let. V šolah se takrat organizirajo skupinska predavanja za cestno prometne predpise, lahko pa se taista predavanja in izpite opravi tudi na avtošolah, ki ponujajo to možnost.

Pot do pridobitve vozniškega izpita pa se tu šele začne. Po tem, ko opravimo teoretični izpit iz znanja CPP predpisov, moramo opraviti še tečaj prve pomoči. Šele nato se lahko prične praktična šola vožnje, pri kateri se kandidati naučijo fizičnega upravljanja z vozilom in obnašanja na cesti. Po končani šoli vožnje oziroma takrat, ko inštruktor meni, da je kandidat zadosti sposoben, sledi vozniški izpit. S tem pa se šola vožnje še ne konča. Varna vožnja je namreč obvezen dodatni program vožnje, ki ga morajo vozniki opraviti v roku dveh let po preteku prvega opravljanja vozniškega izpita. Zato je varna vožnja pomemben člen šole vožnje, ki prispeva h večji varnosti.