Zloraba intelektualne lastnine

Medtem ko lahko zlorabo fizične lastnine hitro prepoznamo in proti njej tudi učinkovito ukrepamo, to pri intelektualni lastnini verjetno ne bo tako enostavno. Omeniti je treba že to, da se s takšnimi primeri ne ukvarja policija ali kak drug organ, ki bi bil pristojen za ugotavljanje kršitev, temveč moramo te spremljati kar sami. Vseeno pa imamo na voljo nekatere ukrepe, ki jih lahko uveljavljamo na podlagi pravne zaščite. Kršitev blagovne znamke ali patenta lahko ustrezno sankcioniramo, pri čemer imamo na voljo različne ukrepe, odvisno od kršitve.

Tako blagovne znamke kot patenti v Sloveniji ponujajo dobro podlago za uveljavljanje pravic imetnika intelektualne lastnine, kar pa pomeni, da je treba lastnino najprej ustrezno zaščititi. Na srečo so postopki dokaj enostavni in hitro opravljeni, pa tudi cena ni pretirano visoka. Blagovne znamke in patenti v Sloveniji sodijo v pristojnost urada za intelektualno lastnino, tam opravimo tudi registracijo znamke oziroma prijavo patenta. V primeru, da ugotovimo kršitev blagovne znamke oziroma patenta, lahko isti urad pomaga pri nadaljnjih postopkih, ni pa to konkretni organ pregona.

V primeru zlorabe intelektualne lastnine imamo na voljo različne ukrepe, s katerimi lahko preprečimo nadaljnjo škodo in si povrnemo izgubo, ki je nastala pri zlorabi. Seveda bo treba kršitev blagovne znamke oziroma patenta najprej ugotoviti in dokazati, nato pa postopamo glede na to, kakšna je bila kršitev in kakšen učinek želimo doseči. Na voljo so civilni, kazenski in upravni postopki, večinoma pa gre za specifične primere, ki zahtevajo prilagojen pristop. Tako blagovne znamke kot patenti v Sloveniji lahko pomenijo veliko konkurenčno prednost, zato se lahko zlorabe izkažejo za zelo hude, s tem pa nastane potreba po ustreznih ukrepih, s katerimi se škoda povrne. Najpogosteje so to civilne tožbe, ki vključujejo prepoved nadaljnje uporabe zaščitenih vsebin in povračilo škode, včasih se opravijo tudi kazenski postopki.