Dpf filter se čisti samodejno

Dpf filter z drugimi besedami imenujemo tudi filter trdih delcev. Kot že samo ime pove, je njegova glavna funkcija, da preprečuje škodljivim delcem, ki nastajajo kot stranski produkt dizelskega goriva, da bi prišli v ozračje. Nameščen je v izpušni sistem vseh dizelskih vozil, in je izjemno pomemben pri zmanjševanju onesnaževanja ozračja s temi problematičnimi delci. Izkazalo se je, da ti delci povečujejo tveganje za pojav pljučnih bolezni, še posebej raka in poškodb srčno žilnega in živčnega sistema.

Dpf filter je izjemno obremenjen del izpušnega sistema, saj je neprestano izpostavljen trdnim delcem, ki bi sicer končali v ozračju. Zato ni nič nenavadnega, da se s časoma maši, do okvar pa lahko prihaja tudi zaradi slabše kakovosti goriva. Ko je stopnja zamašenosti dovolj velika, se sproži samodejna regeneracija filtra, ki poskrbi za sežig saj. V kolikor je regeneracija neuspešna, je potrebno poskrbeti za čiščenje dpf filtra pri izbranem ponudniku.

Čiščenje dpd filtra naj bo strokovno in kakovostno

Vsa dizelska vozila imajo v izpušni sistem vgrajen dpf filter, ki poskrbi za zadrževanje trdih delcev, ki nastajajo ob izgorevanju goriva. Ko je dpf filter do določene stopnje zamašen, se v vozilu sproži samodejna regeneracija dpf filtra, ki poskrbi za sežig saj, kadar pa je dpf filter tako močno zamašen, da je regeneracija neuspešna, je potrebno poskrbeti za strokovno čiščenje dpf filtra.

Najučinkovitejši postopek za čiščenje dpf filtra je suho čiščenje brez vode in aditivov. Pri tem postopku se dpf filter izreže iz ohišja, nato sledi natančen pregled stanja, prav tako pa se izmeri njegov pretok. Dpf filter se nato za 6 ur položi v žarilno peč, nakar se s posebnim strojem izpihajo saje. Po izpihovanju se ponovno izmeri pretok filtra in se ga zavari na ohišje. Pri tem bodite pozorni, da vam izvajalec storitve priloži tudi potrdilo o meritvi pretočnosti pred in po čiščenju.