Realno vrednotenje podjetij

Vrednost podjetja je presenetljivo težko oceniti, tudi če imamo na voljo veliko zbirko javno dostopnih podatkov. V nekaterih primerih pa je zelo pomembno, da postavimo kar se da točno oceno vrednosti, recimo pri prodaji oziroma nakupu podjetja. Takrat se običajno poslužimo storitev strokovnjakov, ki opravljajo vrednotenje podjetij. Le tako lahko dobimo realno oceno vrednosti, ki jo potem uporabimo pri oblikovanju nakupne pogodbe. Naloga ni lahka, zato izberemo izkušene in usposobljene strokovnjake, ki lahko podajo realno oceno. Seveda je možno točno številko podati samo na podlagi točnih podatkov, torej bo treba zbrati tudi mnoge podatke o poslovanju podjetja in stanju na trgu.

Relevanten je predvsem pregled poslovanja podjetja. Vrednost podjetja ni razvidna le iz številk, ki izvirajo iz prodaje oziroma poslovnih rezultatov, temveč pridejo v poštev še mnogi drugi podatki, ki na prvi pogled morda niso tako pomembni. Pregled poslovanja podjetja je lahko zelo podroben in vključuje vse interne procese, predvsem seveda proizvodnjo in kader. S temi podatki je možno oblikovati realno oceno vrednosti podjetja, ima pa pregled poslovanja tudi mnoge druge koristi, možno je recimo optimizirati poslovne procese, odpraviti nepotrebne stroške in na druge načine izboljšati poslovanje. Zato se pregled poslovanja podjetja priporoča tudi tistim, ki ne iščejo le realne ocene vrednosti podjetja, temveč želijo svoje poslovanje nadgraditi z dobro poslovno inteligenco in razumnimi odločitvami.

Za vrednotenje podjetij in spremljajoče postopke je pametno izbrati strokovnjake, ki se na svoje delo dobro spoznajo. Ne pozabimo, da imamo opravka tudi z občutljivimi informacijami, ki jih ne moremo zaupati kar vsakomur. Še posebej v postopkih prodaje oziroma nakupa podjetja je zaupnost informacij ključnega pomena. Na srečo lahko najdemo ponudbo tovrstnih storitev pri izkušenih finančnih strokovnjakih, ki imajo dober renome. Tako smo lahko prepričani, da bo vrednotenje podjetij ustrezno opravljeno, končna ocena pa seveda kar se da točna.