Ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko

Toplotna črpalka je naprava, ki omogoča tudi izjemno učinkovito ter varčno segrevanje sanitarne vode. Toplotna črpalka za sanitarno vodo ima vgrajen kapilarni izmenjevalec s stično površino s hranilnikom tople vode. Ogrevanja sanitarne vode z uporabo dodatnega vira – kotla ali solarnega sistema – omogočata vgrajen diferenčni regulator ter toplotni izmenjevalec.

Uporabnik toplotne črpalke lahko povsem samostojno izbira vir ogrevanja sanitarne vode, in sicer glede na razpoložljivost in ne nazadnje tudi na cenovno dostopnost.

Varčno in varno delovanje toplotne črpalke za sanitarno vodo

Toplotna črpalka za sanitarno vodo omogoča maksimalno varno pa tudi varčno delovanje. Toplotni izmenjevalec za segrevanje vode je nameščen na zunanji strani grelnika in ni v direktnem stiku z vodo. Ključna prednost takšne izvedbe je popolna zaščita pred možnim mešanjem hladilnega sredstva ter sanitarne vode.

Če je toplotna črpalka za sanitarno vodo nameščena v manjšem prostoru, kjer ni zadostnega volumna zraka, da bi naprava sploh lahko delovala najučinkoviteje, lahko zrak do naprave dovedete tudi iz sosednjega prostora pa od zunaj.

Učinkovita izbira toplotne črpalke

Pri izbiri najustreznejše toplotne črpalke je treba paziti predvsem na to, kateri vir energije boste izbrali za delovanje naprave. Na sploh toplotne črpalke za delovanje porabijo le nekaj električne energije, večino toplote namreč pridobijo iz okolja. Gre za energijo sonca, ki se shranjuje v zraku, zemlji ali pa globlje pod površjem.

Preprosto in cenovno dostopno je pridobivanje toplote iz zraka. To predvsem velja za čas začetne investicije, saj ni potrebnega vrtanja ali izkopavanja za nameščanje toplotne črpalke. Zelo stabilen vir je na primer toplota, k je pridobljena iz kamnin.

Dimenzioniranje toplotne črpalke

Pomembna faza v načrtovanje toplotne črpalke za vaš dom je tudi dimenzioniranje. Najpomembneje je, da je toplotna črpalka sposobna ekonomično ogrevati dom skozi vse leto, omogočati dovolj toplote tudi v najbolj hladnih dneh in ogrevati sanitarno vodo skozi vse leto.