Različne vrste cevi in njihova uporaba

Cevi so v gradbeništvu ena izmed najbolj nepogrešljivih elementov, ki jih potrebujejo za gradnjo takšnih in drugačnih zgradb, prostorov, kanalizacij in še mnogo drugih.

Kakšne vrste cevi vse obstajajo in kakšen je njihov namen?

Na tržišču je na voljo mnogo različnih vrst cevi. Razlikujejo se po obliki, dolžini, širini, materialu iz katerega so izdelane in njihovega namena uporabe v gradbeništvu ali pa v kakšni drugi panogi.

Cevi se lahko uporabljajo za vodo, gradnjo kanalizacije, za namestitev talnega gretja, za prezračevanje, za dimnike, gradbeni oder, napo in še veliko drugih.

Cevi za vodo se uporabljajo za transportiranje pitne vode, cevi za kanalizacijo pa za pretok vseh odpadnih snovi, ki nastanejo ko se potegne voda iz straniščne školjke.

Pravilna namestitev in uporaba cevi je ključnega pomena

Za kvalitetno stabilnost cevi in njihovo najbolj pravilno delovanje je potrebno dobro poznati postopke, kako se različne cevi namestijo in koliko so sploh trpežne. Pred začetkom nameščanja je potrebno izbrati pravilno cev, ki bo služila točno temu namenu, katerega želite. 

 Dobro je vedeti če izvajate odtočne napeljave na terenu izven objekta, morate predvideti, da lahko nepravilni izkop za cevi, obremenitve zaradi nasipanega materiala ali posedanje terena, do katerega lahko pride sčasoma, povzročijo neenakomerno obremenitev dela ali delov cevi. 

V teh primerih je nujno potrebno namestiti  ravne izkope z zavoji, ki omogočajo vgradnjo posebnih elementov s specifičnimi koti (15°, 30°, 45° itd.). 

Zelo priporočljivo je tudi, da dno izkopa obložite z gladko betonsko podlago pod ustreznim naklonom in z odgovarjajočimi nosilci cevi, ki bodo preprečili obremenitve cevi le na področju spojev.

Cev je potrebno namestiti tako, da je zabetonirana v razne plošče ali kakšen drug material. Cev mora biti konstantno stabilna , saj bi v nasprotnem primeru povzročila ogromno veliko škode, ker bi začela puščati in bi se lahko na primer objekt ali pa karkoli drugega uničilo.