Category: Šport

Šport je dejavnost, ki jo izvajamo v prostem času. Pod pojem šport spadajo raznolike športne dejavnosti in aktvnosti, ki pripomorejo v boljšemu zdravju in počutju. S športom se lahko ukvarjamo rekreativno ali profesionalno.
Poznamo tudi raznolike športe, ki so lahko tako rekreativni kot tudi adrenalinski.